top of page
עמוס וולף
עמוס וולף - ניהול מקצועי ואירועים
עמוס וולף - ניהול מקצועי ואירועים

עמוס וולף מתמחה בייעוץ וניהול פרוייקטים בענף הרכיבה לקבוצות ולחברות אשר מעוניינות להקים מערכים ואירועים שונים בתחום האופניים. הוא מעניק ייעוץ וניהול מקצועי ע"פ לוח זמנים מובטח, ברמת האיכות הנדרשת, לפי המשאבים שהוקצו לפרוייקט וע"פ התקציב שתוכנן מראש.

 

עמוס בונה שיטות עבודה עבור מסגרות שונות של ספורטאים מתחילים ומתקדמים, מנחה בשיווק ומכירה של שיטות אלו, בונה ומתחזק בנק אימונים עבור מסלולים שונים.

 

השגת אתגר זה הינה מהותית עבור פרוייקטים בהקמה, כמו כן תמיכה בהתארגנויות שונות של קבוצות, חברות ואיגודים שונים בענף האופניים אשר מעוניינים בליווי מקצועי עבור מסעות, טורים, תחרויות בארץ, בחו"ל וכדומה.

bottom of page